background Header image

Missie

Duurzaamheid betekent voor ons allereerst alles uit de biet halen wat erin zit. De suikerbiet blijft de belangrijkste bron voor onze suiker en suikerproducten. Daarnaast produceren we diervoeding. Maar we willen er meer uithalen. Bijvoorbeeld door bio-energie te produceren.

 
Missie
Suiker Unie wil de beste zijn in het optimaal en duurzaam tot waarde brengen van alle componenten van de suikerbiet, voor haar klanten, telers en medewerkers.


Visie
Suiker Unie werkt samen met haar telers en partners aan een betere toekomst. Dit doen we door de lokale teelt en de productie van voeding en andere nuttige materialen uit suikerbieten continu te verbeteren. Uiteraard met respect voor de mens en zijn omgeving.
 

Onder een betere toekomst verstaat Suiker Unie:

  • Klimaatbeheersing en het sluiten van kringlopen in combinatie met de biobased economy. Daarbij worden op de langere termijn producten gebaseerd op fossiele olie vervangen door producten die gemaakt zijn uit hernieuwbare grondstoffen bijvoorbeeld uit de lokale landbouw.
  • Voedselzekerheid in plaats van voedseltekorten.
  • Hogere opbrengsten per hectare zodat schaarse grondstoffen zowel voor voeding, energie als chemie kunnen worden gebruikt.

Doelstellingen: 

  • >20 miljoen m3 groen gas productie in 2014 in Nederland.
  • 50% verlaging van het energieverbruik en de hiermee samenhangende emissies in de suikerproductie gedurende de looptijd van de Europese doelstellingen (1990 – 2020) gebaseerd op het Kyoto protocol.
  • 31% CO2 emissieverlaging bij het transport van suiker in 2014 ten opzichte van het Lean & Green referentiejaar 2009.
  • Reductie van de Carbon Footprint met 40% in 2020 ten opzichte van het referentiejaar 1990